www.CCIR.ir

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

مطالب

 

 

 

مرکزمشاوره، نوآوری و پژوهش بعنوان يکي از مشاوران مورد تائيد وزارت صنعت، معدن وتجارت، عضو رسمي انجمن مديريت کيفيت، عضوکانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ، انجمن مشاوران بین المللی مدیریت ، انجمن حسابداران خبره و جامعه مهندسان مشاور ایران با اتكاء بر تجارب و دانش فني و  متخصصان امر كه همگي داراي سوابق آموزشي ، پژوهشي و اجرايي در زمينه هاي مرتبط مي باشند و با پشتوانه علمي گسترده و توانمنديهاي لازم جهت ارتقاء سطح فرهنگ و توان علمي، فني و مديريتي و راهبردي سازمانها درسايه برقراري ارتباط موثر با خبرگان علمي و دانشگاهي كشور و شرکت های گواهی دهنده معتبر بر آنست تا دوره های آموزشی برگزار نماید.

 به شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره ها گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

 کلیه شرکت کنندگانی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود:

- افرادی که دارای معرفی نامه از ادارات دولتی یا شرکت ها باشند.-

- شرکت کنندگان به صورت گروهی.

- متقاضیانی که در بیش از یک دوره شرکت نمایند.

- دانشجویان.

در صورت تمایل متقاضیان ،برگزاری دوره ها در شرکت ها و ادارات نیز امکانپذیر است.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

تماس با ما

ایمیل:
موضوع:
متن پیام:

ارتباط با ما

info@CCIR.ir

·                   تهــران :9400  845  0912

·                   کــیش :9101  768  0934

·                   مشهــد :6610  515  0915